โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผลการสอบตรง รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผลการสอบตรง รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 4439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาต่อ
และดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
รอบ 2 : สอบตรงปีการศึกษา 2567 สอบัดเลือกในวันที่  2 มีนาคม 2567 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศต่อไปนี้

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567 (ผลสอบตรง)
ประกาศรายชื่อ ให้ผู้สมัครเข้า ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  Login เพื่อยืนยันตัวตน และดูผลได้ที่ เมนู E08


2.กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
กดคลิกที่นี่ 

 

3.สำหรับผู้สมัครที่ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบ แล้ว แต่ "สอบข้อเขียนไม่ผ่าน" หรือ "ขาดสอบข้อเขียน"
ยังสามารถสมัคร รอบ 2.1 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 2.1 ไม่เปิดรับสมัครใหม่ เฉพาะผู้สอบไม่ผ่านรอบ 2 เท่านั้น


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา