โลโก้เว็บไซต์ Open House  NIAxRMUTLxDIProm  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Open House NIAxRMUTLxDIProm

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ NIA และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Open House เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม Open House  ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา