โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 มกราคม 2567 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี สมัครเรียน รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนนรวม สอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น สอบตรง&nbs... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนน Portfolio และ GPA ในการคัดเลือก จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 กดคลิกที่นี่  >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาชูโมเดลพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรผ่านซอฟแวร์บวกกิจกรรมเสริม ต่อที่ประชุมอธิการบดี9มทร.
จันทร์ 29 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 29 มกราคม  2567 ที่ห้องประชุมมงคลอาภา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พานิชยการพระนคร) กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็น1ในนโยบายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา และเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงการอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำเสนอระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่า ร่วมแก้ปัญหา pm 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 29 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 28 มกราคม  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอ โครงการลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” ในโอกาสที่ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานสีสันพรรณไม้ หลากหลายวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นที่สูง
เสาร์ 27 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 27 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสีสันพรรณไม้ หลากหลายวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นที่สูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72  พรรษาและเผยแพร่พระมห... >> อ่านต่อ


สวพ. ลงพื้นที่นำเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ RMUTL Grooming
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23-24 ม.ค. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่นำเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ "RMUTL Grooming 1st เพื่อส่งเสริมให้นำอาจารย์/สายสนับสนุน ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนัก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567
พุธ 24 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 24  มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ อธิการบดีร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 8 “JSAT Journal Vol.4 No.2 July – December 2023
จันทร์ 22 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) “JSAT Journal No.2 July – December 2023"  โดยมีจำนวน 7 เรื่องได้แก่ 1. Trichoderma: Biology, ecology and Trichoderma-plant and Trichoderma-pathogen i... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions)
จันทร์ 22 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิทยากรบรรยาย พันตำรวจเอกณัทกฤ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1591


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา