โลโก้เว็บไซต์ วิธีปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิธีปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 โดย แววดาว ญาณะ จำนวนผู้เข้าชม 13518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิธีปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด

(เมล็ดพันธุ์จากราชมงคลล้านนา สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับการปลูกต่อๆ ไปได้)

 

  1. มะเขือเปราะเพชรล้านนา   

วิธีปลูก

เตรียมแปลงเพาะกล้าโดยเตรียมดินให้ละเอียดพอสมควร ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ให้เข้าเข้ากันจนทั่วนำเมล็ดมาหว่าน กระจายให้ทั่วกลบด้วยดินร่วนหนาประมาณ 1 ซม. คลุมด้วยฟางข้าหรือเศษหญ้าบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่มชื้น อายุ 25 – 30 วัน มีใบจริง 2-3 ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูกหรือกระถางหากเป็นแปลงปลูกควรยกสูง 15 – 20 ซม. ป้องกันน้ำขังแฉะ ระยะปลูก ควรห่างกันประมาณ 50 ซม. ดูแลรักษาสม่ำเสมอ หลังจากย้ายปลูก 40 – 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

 

  1. กวางตุ้ง: กวางตุ้งเหลืองล้านนา (กวางตุ้งดอก), กวางตุ้งใบ

    

วิธีปลูก

เตรียมดินใส่ปุ๋ยคอกตารางเมตรละ 2 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านเมล็ด ลงในแปลง ให้มีระยะห่างพอสมควร คลุมด้วยฟางข้าวหรือ เศษหญ้าแห้งบาง ๆ และรดน้ำเป็นฝอยละเอียดให้ทั่วแปลง เมื่อผักมีใบ 2-3 ใบ ให้แยกบริเวณที่หนาแน่น นำไปปลูกให้มี ระยะห่าง ระหว่างต้น 15 – 20 เซนติเมตร เมื่อมีอายุ 30 – 45 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้

 

  1. มะเขือเทศจักรพันธ์ 2 (มะเขือเทศทานผลสด)

วิธีปลูก

เตรียมแปลงเพาะกล้าโดยเตรียมดินให้ละเอียดพอสมควร ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ให้เข้ากันจนทั่วนำเมล็ดมาหว่านกระจายให้ทั่วกลบด้วยดินร่วนหนาประมาณ 1 ซม. คลุมด้วยฟางข้าหรือเศษหญ้าบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่มชื่น อายุด 25 – 30 วัน มีใบจริง 2 – 3 ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูกหรือกระถางหากเป็นแปลงปลูกควรยกสูง 15- 20 ซม. ป้องกันน้ำขังแฉะ ระยะปลูก ควรห่างกันประมาณ 50 ซม.ดูแลอย่างสม่ำเสมอ อายุ 70-80 วัน เริ่มเก็บผลผลิตได้

 

  1. พริก  : พริกหนุ่มเขียว, พริกขี้หนูสวน, พริกคีรีราษฎร์

 

วิธีปลูก

เตรียมแปลงเพาะกล้าโดยเตรียมดินให้ละเอียดพอสมควร ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ให้เข้ากันจนทั่วนำเมล็ดมาหว่านกระจายให้ทั่วกลบด้วยดินร่วนหนาประมาณ 1 ซม. คลุมด้วยฟางข้าหรือเศษหญ้าบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่มชื้น อายุ 25 – 30 วัน มีใบจริง 2 – 3 ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูกหรือกระถางหากเป็นแปลงปลูกควรยกสูง 15 – 20 ซม. ป้องกันน้ำขังแฉะ ระยะปลูก ควรห่างกันประมาณ 50 ซม. ดูแลรักษาสม่ำเสมอ หลังจากย้ายปลูก 40 – 60 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

 

  1. ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย

วิธีปลูก

ปลูกโดยวิธีการหยอดเมล็ด ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 2 – 3 เมล็ด ต่อหลุม กลบเมล็ดให้มีความลึก ประมาณ 1 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยฟางข้าว หรือเศษหญ้าทำการปักค้างหลังจากหยอดเมล็ด เมื่ออายุประมาณ 50 – 60 วันสามารถเก็บผลผลิตได้

 

  1. ผักโขมแดง

วิธีปลูก

เพาะกล้าในถาด 104 หลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุมเมื่ออายุกล้า 5-7 วัน และย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุ 14 วัน ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.3 x 0.3เมตร เตรียมแปลงกว้าง 1.2 เมตร 1 แปลงสามารถปลูกได้ 3 แถว คลุมแปลงด้วยฟางข้าวหรือพลาสติกดำ ปุ๋ยรองพื้นใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1.0 ตันต่อไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่มูลไก่ อัตรา 200 กก./ไร่ หลังย้ายปลูก 10 และ 20 วัน ตรวจแปลงสม่ำเสมอ พ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม อายุเก็บเกี่ยวผลผลิตสด 30-40 วัน หลังย้ายปลูก

 

  1. แตงกวา

วิธีปลูก

เพาะกล้าและย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุ 7–10 วัน ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.4 x 1.0 เมตร ปลูกแถวคู่ ปุ๋ยรองพื้นใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1.0 ตันต่อไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่มูลไก่ อัตรา 200 กก./ไร่ หลังย้ายปลูก 10 และ 20 วัน การปักค้างหลังย้ายปลูก 10 วัน พ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม อายุเก็บเกี่ยวผลผลิตสด 30 วัน หลังย้ายปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 40-50 วัน

 

  1. ฟักทอง

วิธีปลูก

เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ย่อยดินให้ร่อนซุย ใส่ปุ๋ยคอกหลุมละ 1 – 1.5 กิโลกรับ คลุกเคล้าให้ทั่ว หยอดเมล็ดลงไป 1 – 2 เมล็ดต่อ 1 หลุม กลบเมล็ดให้มีความลึกประมาณ 1 – 2 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยเศษหญ้าหรือเศษฟางข้าวบาง ๆ ดูและ รดน้ำให้ชุ่มชื้น อยู่เสมอ อายุเก็บเกี่ยว 120-180 วัน

 

  1. ข้าวโพดเทียนหวาน

วิธีปลูก

เตรียมดินให้เหมาะสมแก่การปลูกข้าวโพด โดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 25 เซนติเมตร  หยอดเมล็ดข้าวโพด 1-2 เมล็ดต่อหลุม ความลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร ให้น้ำหลังจากการปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และพูนโคนกำจัดวัชพืช เมื่อข้าวโพดอายุ 21 วันหลังปลูก และเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่อายุ 70-75 วัน หรือประมาณ 18-21 วันหลังข้าวโพดออกไหม

 

  1. กะเพรา

วิธีปลูก

ขุดดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่ว ย่อยดินให้ละเอียดแล้วพร้อมที่จะปลูกได้ หว่านเมล็ดลงใช้แกลบโรยคลุมให้ทั่วแปลง หลังจากนั้นใช้ฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุมทับบางๆ เสร็จแล้วให้รดน้ำตาม และรดน้ำทุกๆ วัน หลังจากงอกประมาณ 15-20 วัน ควรทำการถอนแยกให้ได้ระยะระหว่าง 20x20 เซนติเมตร กะเพราสามารถเริ่มเก็บได้หลังปลูก 40-50 วัน และจะอยู่ได้นานหลายเดือน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา