โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2565 (Full Talent) | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2565 (Full Talent)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 11522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2565 (Full Talent) 
----------------------------    
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร (อาจาร์ย นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม) ไปพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
โดยแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม

 วงเงินงบประมาณโครงการ ไม่เกิน 500,000 บาท
1. ค่าตอบแทนอาจารย์/นักวิจัย ไม่เกิน 150,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนนักศึกษา ไม่เกิน 50,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ระยะเวลาการส่ง 
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00 น.
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:00 น.

 ประกาศ + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ TM65 ลิ้งค์ 

 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 
ผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility 
นางสาววฤณภา สุทธิบุตร 
Line ID : puy_warinpa 
โทร : 095-6145496


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา