โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy)  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy) 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1956 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ธุรกิจเกษตร และเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  หัวข้อกิจกรรม "การอบรมสัมมนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting ไม่จำกัดจำนวน  ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนทาง QR Code ที่แนบและเข้าร่วมกลุ่มไลน์ (LINE Application) ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้จัดงาน หรือติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวศริณประภา ประเสริฐ และนางสาวภัสชามญชุ์ สมหวัง โทรศัพท์ 0 2561 2277 ต่อ 1607-8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา