โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาสถาปัตย โชว์ไอเดียสุดยอด นำผลงานการออกแบบผสมความเป็นล้านนาร่วมสมัยกับแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2022 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาสถาปัตย โชว์ไอเดียสุดยอด นำผลงานการออกแบบผสมความเป็นล้านนาร่วมสมัยกับแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นายอุดมศักดิ์ คำหล้า นายจิรพัส พรหมแก้ว นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร ในนามทีมคณะลาบ นำผลงานที่ชื่อว่า “ Homework”  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2022 จัดโดย BIMobject Thailand รับเงินรางวัล 2 แสนบาทและคอร์สอบรม Autodesk มูลค่า 45,000 บาท  ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

            การออกแบบ Homework เกิดจากแนวคิดในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไปเป็นการทำงานออนไลน์ หรือการทำงานที่บ้าน Work From Home  แต่การทำงานที่บ้านก็พบปัญหาการทำงานที่ไม่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการทำงานหรือภาระงานที่มากเกินไปทับซ้อนกับเวลาพักผ่อนหรือเวลาครอบครัว  ผนวกกับแนวคิด CO-LIVING การอยู่อาศัยร่วมกันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยการแบ่งพื้นที่เพื่อให้พื้นที่นั้นเชื่อมต่อคนให้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสร้างบรรยากาศธรรมชาติสร้างความร่มรื่น และ ความเป็นส่วนตัวไปในเวลาเดียวกัน เพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันแบบ Belong ทีมคณะลาบจึงได้ออกแบบการสร้าง Home office ที่เน้นสังคมครอบครัวเป็นหลัก โดยการออกแบบโครงการให้เป็นรูปแบบ Hybrid Work From Home ที่มีการสร้างพื้นที่ MultiFunction ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ร่วมกันกันได้ เรียกว่า Self-Split Shared Space เชื่อมต่อพื้นที่ทุกส่วนเข้าด้วยกัน โดยการออกแบบโครงการ มีการแบ่งพื้นที่ทางเดินให้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเพื่อให้ห้องดูกว้างขึ้น การสร้างหลังคาทรงจั่วเพื่อทำการระบบน้ำจากหลังคา การตกแต่งใช้มู่ลี่หวายในการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวและยังสามารถช่วยลดความร้อนของตัวอาคารโดยใช้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเป็นแบบ ข่วงล้านนา ผสมผสานวิถีชีวิตเข้ากับสมัยนิยม  รวมถึงการนำไม้มือสองจากบ้านที่ถูกรื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในการออกแบบนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ BIM เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการก่อสร้างแบบ Modular ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตตอบรับกับวิถีชีวิติรูปแบบใหม่ และสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนาอย่างแท้จริง

              และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ทีมคณะลาบเจ้าของรางวัลชนะเลิศในการประกวด  BIMobject Green Design Competition 2022 ร่วมนำเสนอผลงาน Show case ภายในงาน BIM FOR SMART CITY AND DIGITAL TWIN ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา