โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 3253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

ในโอกาสได้รับ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

"ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565"

ประเภทอาจารย์ ด้านงานวิชาการ

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566

โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา