โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 6890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2566
จำนวน 82 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก

 

ข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถช.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา