โลโก้เว็บไซต์ TOP 10 เกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูป สังกัด มหาวิทยาลัยรัฐ (ยอดนิยม)  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TOP 10 เกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูป สังกัด มหาวิทยาลัยรัฐ (ยอดนิยม)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ได้สรุปผล TOP 10 เกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูป สังกัด มหาวิทยาลัยรัฐ (ยอดนิยม) ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2022 The Most Popular Universities in Thailand 2022 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยผลการสำรวจประจำปี 2564 ผลโหวตจากความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์) ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ลำดับที่ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีการจัดลำดับดังต่อไปนี้

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5 มหาวิทยาลัยพะเยา

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9 มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ที่มา: สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา