โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทาง ดังนี้
     - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย น่าน ชื่อบัญชี เงินบริจาค มทร.ล้านนาน่าน เลขที่บัญชี 507-606333-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์มร่วมอนุโมทนา หรือ ผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้
     - เงินสดส่งได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

สอบถามเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 054-710259 ต่อ 7104

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา