โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 27 อัตรา | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 27 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 9513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้

 

 

 

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 12 - 24 มกราคม 2567  (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง 
สังกัด โทรศัพท์
องบริหารงานบุคคล 053-921444 ต่อ 2530
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 096-0753211
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 099-7598709
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-9517976
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 082-7086800

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา