โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (firewall) ของมหาวิทยาลัยฯ 29 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (firewall) ของมหาวิทยาลัยฯ 29 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา