โลโก้เว็บไซต์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1901 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Open House” NIAxRMUTLxDIProm รวมพลังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมบัวระวงศ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนนา จังหวัดเชียงใหม่ และในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting

           ภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจาก NIA” การแนะนำรายละเอียดทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation รวมทั้งสาขาที่เปิดรับสมัคร การแนะนำขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ รวมทั้งกิจกรรมให้คำปรึกษา และ Fast Track เพื่อขอรับทุน

           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ที่โปรแกรม Zoom Meeting

           Meeting ID: 953 4732 6659

           Passcode: 741852


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา