โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ไปกับ Jump Thailand Hackathon 2024 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ไปกับ Jump Thailand Hackathon 2024

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1473 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        AIS Academy ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต  “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นทางสังคมด้วย Digital Technology เพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ผ่าน 4 โจทย์ ดังนี้

                   1. Better Elders: เราจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นได้อย่างไร

          2. Super Senior: เราจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร

         3. Disable: เราจะทำให้คนพิการสามารถทำงานได้ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร

         4. Handy-Cap: เราจะทำให้คนพิการดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร

         ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

             พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ AIS  และการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม.

              รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567  ทางเว็บไซต์ https://www.jumpthailand.com/

              ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2024 ได้บน Facebook page: JumpThailand

              #JumpThailand #ภารกิจคิดเผื่อ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา