โลโก้เว็บไซต์ ร่วมปรึกษาทำงานวิจัยกับทีมคณาจารย์คระเกษตรฯ ม.พะเยา และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2567 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมปรึกษาทำงานวิจัยกับทีมคณาจารย์คระเกษตรฯ ม.พะเยา และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทีมนักวิจัย นักวิชาการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ร่วมปรึกษาทำงานวิจัยกับทีมคณาจารย์คระเกษตรฯ ม.พะเยา และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (แหล่งให้ทุนวิจัย) นำโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ คณะเกษตรฯ ม.พะเยาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา