โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567   | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3083 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT)  จาก QRcode ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือที่  https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา