โลโก้เว็บไซต์ มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1792 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ ด้าน SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger และ SDG17: Partnership for the Goals อีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ❝มุ่ง❞  ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 Time Higher Education  ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE Impact ranking 2024  ซึ่ง มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 6 SDG โดยได้คะแนนรวม 47.3/ 100 ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500 จาก 1,963 สถาบันการศึกษาทั่วโลก

SDG 2: Zero Hunger การขจัดความหิวโหย ได้คะแนนโดดเด่นอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 201-300 ของโลกและเป็นที่ 1 ในกลุ่ม ม.ราชมงคล จากทั่วประเทศ รวมถึง 
SDG1 : No Poverty ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 401-600

SDG 4: คุณภาพการศึกษา QUALITY EDUCATION ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500

SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ DECENT WORK & ECONOMIC GROWTH ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 801-1,000

SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES 
ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 601-800

และยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า 400 อันดับจากทั่วโลกในเป้าหมาย   SDG17: Partnership for the goals ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 601-800

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ที่ https://sdgs.rmutl.ac.th/

(ภาพ/ข้อมูล : รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา