โลโก้เว็บไซต์ Pakawadee Wutthiwai | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : Pakawadee Wutthiwai

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


UBI RMUTL นำ 3 ทีม Start up เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริหารนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจความตระหนักและส่งเสริมจิตวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา