โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-08 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-08

บริษัทสหฟาร์มจำกัด เข้าสัมภาษณ์งานและจองตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนาพิษณุโลก เพื่อเข้าทำงานที่บริษัทสหฟาร์มจำกัด
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์งานและการจองตัวนักศึกษาเข้าทำงานจากบริษัทสหฟาร์มจำกัด วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2567 ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัทสหฟาร์มจำกัด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณทรัญชัย บุญทิพย์ คุณชำนาญ ทองมนต์ คุณรัตนา อุดมเจริญสินชัย คุณเสาวรส จินดาวงษ์ และคุณปิยวุฒิ พรหมทอง เข้าสัมภาษณ์งานเพื่อรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทสหฟาร์มจำกัด... >> อ่านต่อ


จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา