โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-19 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-06-19

โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานรากในการพัฒนา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ "โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานรากในการพัฒนา" มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ให้เกิดการทำงานเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยและงานบริการวิชาการของแผนงานใต่ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสั... >> อ่านต่อ


การบันทึกข้อตกลง “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (AI-MHT)”
จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. เป็นกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เพื่อร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัคร อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566       รายละเอียดคลิก       >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : นักศึกษาใหม่ รหัส '' 66 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)
จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย) ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิกที่นี่ --------------------------- ACCOUNT ในการใช้งาน.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา