โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-25 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 11 หน่วยงาน จัดงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 (CRCI 2023) เปิดเวทีแสดงผลงานนักวิจัยยกระดับผลงานสู่ระดับสากล พร้อมร่วมลงนามการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 11 หน่วยงาน ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี2566 “…สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” (The 9th Conference and Research Innovations: CRCI 2023) ภายใต้โครงการเผยแพร่และผลักดันผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 กรกฎาคม  2566  เวลา 10.00 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์           พิธีไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด... >> อ่านต่อพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ พนักงาน  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  และนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา   >> อ่านต่อ


แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดสรรเงินรายได้จากการเก็บค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน            กองคลังจึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าว  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา