โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-09 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-10-09

ประกาศรับสมัครลูกจ้างงาน จ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน
จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างงาน จ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ ประกาศ >>  >> อ่านต่อ


นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก เข้าพบอธิการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งการกุศล มทร.ล้านนาตากมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนางสายหยุด สุวัตถี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับพลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก และอาจารย์ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ในโอกาสเดินทางเข้าหารือและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “มทร.ล้านนาตากมินิมาราธอน ครั้งที่ 2” พร้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา