โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-16 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-10-16

สาขาวิศวกรรมโยธา รับมอบเครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนและการวิจัย
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (16 ต.ค. 66) เวลา 10.00 น. ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคุณมนตรี นิธิกุล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดงานทั่วไป และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 สำหรับงานโครงสร้าง โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าพร้อมแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จากนั้นรับมอบเครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ (Creep Testing Machine) จำนวน 2 ชุด ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงาน Re - inventing University
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re - inventing University) เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้ที่  https://acouncil.rmutl.ac.th/page/entrance_teach >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา