โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-06 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-06

มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน การเข้าสู่การจัดอันดับ THE: World University Ranking ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้ “โครงการยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติและจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา