โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-22 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-22

สวพ. ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.)และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) รวมทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำหน้าที่รับผิดชอ... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ครบรอบ 20 ปี ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและ นวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก จำนวน 11 ราย
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.)และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) รวมทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 ม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา