โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-18 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-01-18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล RCDL News

       ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับการเสนอผลงานของอาจารย์และบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้ารับคัดเลือกรับรางวัล "หน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของหน่วยวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยวิจัยที่มีผลงานและพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างต่อเนื่อง        &nbs... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     วันที่ 18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาหลักสูตรด้านแพทย์แผนจีน
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ม.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แพทย์หญิง สุลัคนา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตร ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.แพทย์จีน สิทธิโชค วาดพิมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2567 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ และเดินหน้านโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

   วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ  ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา