โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-14 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-14

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นายจักรี ม่วงมาประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ มุ่งสู่เป้าหมาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งเชิงลึกและบูรณาการของนักวิชาการและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของ มทร.ล้านนา ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา