โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น ณ​ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น ณ​ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้​ยืนต้น​ เพื่อจำลองป่าเบญจพรรณ ร่วมกับการปลูกสมุนไพร ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน กับ มูลนิธิกสิกรไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา