โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-07 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-07

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวน่านเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)           ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลระดับเกียรติคุณ ในผลงาน “เครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้... >> อ่านต่อ


วช. เชิญชวนร่วมงาน “ส้มสีทอง” อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง องค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สนับสนุนการจัดงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งานส้มสีทองเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี ซึ่งในงานจะได้พบกับ “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน” >> อ่านต่อ


อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น ณ​ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD)
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้​ยืนต้น​ เพื่อจำลองป่าเบญจพรรณ ร่วมกับการปลูกสมุนไพร ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (ศูนย์ PAD) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน กับ มูลนิธิกสิกรไทย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมคณะทำงาน เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน269 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านเทคโนโลยีการอาหาร      เพื่อเปิดโลกทัศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEMS 2022
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ( EEAAT ) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าครั้งที่ 25 (ICEMS 2022)  จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอรีเดียน เชียงใหม่           ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา