โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โปรแกรม ITAP บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 20 ก.ค 2566 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โปรแกรม ITAP บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 20 ก.ค 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 722 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดกิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการประเมินปิดโครงการเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจำลองการกดนวดหัวใจ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา