โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-20 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-20

กิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โปรแกรม ITAP บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 20 ก.ค 2566
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดกิจกรรมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการประเมินปิดโครงการเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจำลองการกดนวดหัวใจ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีหัวหน้าโครงการ ... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา