โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 1180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม “ชม ชิม ใช้” กับกิจกรรม RMUTL Show case and Innovation ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 พบกับนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ผลงานจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ RMUTL สินค้าผลิตภัณฑ์งานฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ณ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา