โลโก้เว็บไซต์ Nitiphong Panbun | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : Nitiphong Panbun

โครงการ “ชม ชิม ใช้” กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation
พุธ 20 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมโครงการ “ชม ชิม ใช้” กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม RMUTL “กินได้ ใช้ได้ อยู่ได้ ขายได้” และกิจกรรมอีกมากมาย เช่น - นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย พร้อมการทดสอบชิม - นิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์ จากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภท Non degree หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ - คลินิกให้คำปรึกษา ด้านเทค... >> อ่านต่อ


กิจกรรม RMUTL Show case and Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม “ชม ชิม ใช้” กับกิจกรรม RMUTL Show case and Innovation ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 พบกับนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ผลงานจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ RMUTL สินค้าผลิตภัณฑ์งานฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ณ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นายจักรี ม่วงมาประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึ... >> อ่านต่อ


บริษัทสหฟาร์มจำกัด เข้าสัมภาษณ์งานและจองตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนาพิษณุโลก เพื่อเข้าทำงานที่บริษัทสหฟาร์มจำกัด
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์งานและการจองตัวนักศึกษาเข้าทำงานจากบริษัทสหฟาร์มจำกัด วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2567 ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัทสหฟาร์มจำกัด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณทรัญชัย บุญทิพย์ คุณชำนาญ ทองมนต์ คุณรัตนา อุดมเจริญสินชัย คุณเสาวรส จินดาวงษ์ และคุณปิยวุฒิ พรหมทอง เข้าสัมภาษณ์งานเพื่อรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทสหฟาร์มจำกัด... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์โครงการชมรมครูอาสาฯ รุ่นที่ 18 ในรายการ “ห้องนั่งเล่า” NBT Phitsanulok
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2567 อาจารย์แมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายธนกร อิ่มพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ โครงการชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียนรุ่นที่ 18 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในรายการ ”ห้องนั่งเล่า” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT Phitsanulok) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา