โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ NIA และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Open House เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม  | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ NIA และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Open House เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1694 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม Open House  NIAxRMUTLxDIProm รวมพลัง  เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567  สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร  ในรูปแบบ Onsite และการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  ห้องประชุมบัวระวงศ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจาก NIA” โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก NIA การแนะนำรายละเอียดทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation รวมทั้งสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ รวมทั้งกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา