โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-01 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-01

ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท  เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  ๑  อัตรา      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” วัน​ที่​ ​26 ตุลาคม 2566 น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อด... >> อ่านต่อ


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2566
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม  2566  น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ดร.โสภณา สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ในสังกัด   ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2566 โดยมี นายภูสิต​  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน   พร้อมด้วย  นำข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน​ที่​ ​20 ตุลาคม 2566 น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย   ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมกิจกรรม  “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567   ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา