โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 1143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นายจักรี ม่วงมาประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรมจำนวน 238 คน ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา